Daňová evidence vám může život značně zjednodušit

Obrat pod 25 milionů ročně a uplatňování skutečných nákladů (nikoli paušálu) – to jsou dvě hlavní podmínky, které musí splňovat zájemci o daňovou evidenci. Jde o jednoduchý, ovšem velmi efektivní proces, zastupující dnes již nepoužívané jednoduché účetnictví.

Alternativou daňové evidence je tzv. podvojné účetnictví, jež však mnoho možných uživatelů odradí svou složitostí. Ovšem jednu z těchto dvou variant si při uplatňování skutečných nákladů vybrat musíte.

Jednoduchá pravidla daňové evidence

Nejdříve se podívejme na to, co by měla obsahovat: ve hře není jen evidence příjmů a výdajů OSVČ (nutná pro zjištění základu daně z příjmů), ale také vaše závazky a majetek. U plátců DPH je pak nutné připočíst i tato data. Jinými slovy – v evidenci plátců DPH je třeba  uvést všechen majetek, jejž využíváte pro své podnikání, stejně jako finanční zdroje, které jste během sledovaného období načerpali.

Ale pozor – daňová evidence dělí majetek do dvou skupin, a to podle doby použitelnosti. Nejasnosti vznikají zejména u dlouhodobého majetku (použitelnost delší než jeden rok). K jeho spotřebovávání dochází postupně díky užívání. A má-li hodnotu větší než 40 000 Kč, musí k jeho odpisům docházet během několika let.

Ovšem nemusí jít jen o movité věci. Patří sem rovněž veškeré budovy, byty i nebytové prostory. A jak takový majetek evidovat? Nesmí chybět datum pořízení, datum začátku využívání a způsob použití. To je důležité zejména v případě, že svůj podnikatelský majetek pořizujete během delšího časového období.

A zvolit je třeba i způsob daňových odpisů – ten může být rovnoměrný, ale také zrychlený. Nakonec vám z toho všeho musí jasně vystoupit odpisy za každý jednotlivý rok i zůstatkové ceny za téže období. A nesmí chybět ani datum a způsob vyřazení takového majetku, zástavní právo, věcná břemena apod. Evidence tzv. drobného majetku do hodnoty 40 000 Kč pak povinná není. Lze ji ovšem doporučit kvůli lepšímu přehledu.

Kam se obrátit pro pomoc

Připadá vám tohle všechno příliš složité? Nechte to na odbornících. Jednoduše a přehledně vám to uspořádají třeba na Jake-James.cz. Pro úřady bude všechno v pořádku a vy budete moci chodit spát s čistou hlavou i svědomím.

smlouva, tužka, papír

Daňová evidence vám může život značně zjednodušit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *