Deadline Debt Money Clock Pay  - geralt / Pixabay

Exekuce a její průběh – kdy přichází na řadu dražba nemovitostí?

Exekuce je čím dál tím více probíraným tématem, které se ve své podstatě stalo i jedním z největších problémů napříč společností. To potvrzují i čísla, kdy se do exekuce ročně dostanou tisíce Čechů, kteří nejsou schopni řádně splácet své závazky. V horších případech vše končí i následným prodejem majetku, což je také jedním z největších strašáků všech dlužníků. Jak je tomu ve skutečnosti?

Exekuce může přijít z ničeho nic

Téměř nad každým dlužníkem visí pomyslný vykřičník exekuce, která často přichází v tu nejméně očekávanou dobu. Stačí, když zapomenete na jednu splátku nebo nezaplatíte pokutu či nějaký poplatek. Po vzniknutí a neuhrazení dluhu má dlužník v každém případě právo na vás podat žalobu a požádat o vymáhání částky prostřednictvím exekuce.

Nezachrání vás ani nevybraná pošta

Pro započetí exekuce je nutné, aby věřitel předal soudu exekuční titul a je hotovo. Ve většině případů soud exekuci povolí a pověří kontrolou nad ní vybraný exekutorský úřad a následně i konkrétního exekučního správce. Ten dlužníka o zahájení exekuce vyrozumí do 15. dne od rozhodnutí prostřednictvím dopisu. Po jeho doručení do vašich rukou či pouhé schránky je rozhodnutí platné, a to bez ohledu na to, zda jste dopis opravdu četli.

Dražba nemovitostí jen jako krajní řešení

Exekuční správce během exekuce rozhodne o tom, jaký způsob vyrovnání bude ideální. Nejčastější jsou pravidelné srážky ze mzdy. Objevit se však může i exekuce nemovitostí, která je však až krajním řešením. Přistupuje se k ní hlavně u osob, které vlastní více nemovitostí, které pro ně nejsou nezbytné. Dalším krokem je pak dražba nemovitostí, ve které je majetek dlužníka vydražen za maximální možnou částku, která by měla pokrýt alespoň část nesplaceného dluhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *