Jak se počítá uhlíková stopa společnosti

Stále více společností nejenom v zahraničí, ale i v Česku buď z vlastní iniciativy či pod tlakem zákazníků či regulatorních požadavků pravidelně měří a vykazuje uhlíkovou stopu své organizace.

Co si představit pod uhlíkovou stopou společnosti?

Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) měří dopady činnosti celé společnosti na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Analýza stanovuje množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku. Výpočet se řídí mezinárodními metodikami jako například GHG Protocol či ISO.

Jak ji vypočítat?

Při výpočtu uhlíkové stopy nejčastěji pomáhá specializovaná poradenská firma, která dodá podklady pro sběr emisních dat v organizaci a provede firmu celým procesem. Poradenská firma dodaná data ověří (z hlediska správnosti výpočtu) a doplní o chybějící vstupy. Data o emisích organizace jsou dále rozřazeny podle příslušnosti ke Scope 1 (přímé emise ze spotřeby energie, paliv; úniky chladiv), Scope 2 (nepřímé emise z energie) a Scope 3 (např. nákup produktů a služeb, cesty zaměstnanců do práce, kapitálové služby, odpady či služební cesty).

Finální uhlíková stopa organizace je následně stanovena dle jednotlivých SCOPEs a dle typů skleníkových plynů. Výsledky jsou poté nejčastěji prezentovány v uceleném reportu formou tabulek a grafů. Zpráva dále shrnuje metodiku výpočtu, použité emisní faktory, výsledky, základní doporučení pro snížení uhlíkové stopy a související otázky. Taková zpráva může poté sloužit jako podklad pro následnou oficiální certifikaci či prvotní díl na vaší cestě za uhlíkovou neutralitou.

Na základní výpočet vám odborná firma může pomoci navázat dalšími doporučeními a scénáři pro uhlíkovou neutralitu či dlouhodobější roadmapou v souladu se Science based targets (SBTs).

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy, kontaktujte nás. „Poradenská firma Sustainables s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy či komplexnějších strategií udržitelnosti. V rámci ní můžete rozpracovat a specifikovat jak témata z oblasti životního prostředí, tak i další společenská témata vycházející například z rámce Spojených národů formulovaného skrze 17 cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *