Jaké známe druhy připojištění?

Za nízké dodatečné pojistné můžete získat níže uvedená připojištění, která dále zvýší finanční ochranu a zabezpečení vás a vašich blízkých.

Jaké známe druhy připojištění?

1. Pro případ závažných onemocnění (PPZO)
V případě diagnózy závažného onemocnění nebo provedení lékařského zákroku, jejichž seznam je uveden v pojistných podmínkách, vyplatíme sjednanou pojistnou částku.

2. Pro případ trvalé plné invalidity (PTPI)
Pokud se pojištěný stane trvale plně invalidním, vyplatíme celou pojistnou částku pro toto připojištění.

3. Pro případ smrti úrazem (STÚ)
Zvyšuje pojistné plnění v případě smrti, pokud je smrt způsobena úrazem.

4. Připojištění pro případ náhlé smrti (NAS)
Zvyšuje pojistné plnění v případě smrti, pokud je smrt způsobena úrazem, infarktem nebo mrtvicí.

5. Připojištění pro případ trvalých následků úrazu (TNÚ)
Poskytuje pojistné krytí pro případ závažných úrazů, které zanechají trvalé následky.

6.Pro případ tělesného poškození následkem úrazu (NÚ)
Nabízí rychlé finanční plnění v případě úrazu bez ohledu na to, zda úraz zanechá trvalé následky. Poskytuje krytí nejen pro vážné, ale i pro méně vážné úrazy, jako jsou například zlomeniny.

7. Připojištění denních dávek pro případ plné pracovní neschopnosti (DDPN)
Od zvoleného dne pracovní neschopnosti je za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka.

8. Připojištění denních dávek pro případ pobytu v nemocnici (DDH)
Za každý den hospitalizace je vyplacena sjednaná denní dávka.

9. Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti (ZPPN)
Pojistník je zproštěn od placení pojistného po dobu pracovní neschopnosti, která trvá déle než 3 měsíce.

druhy připojištění

geralt / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *