pojištění domácnosti s asistenční službou

Pojišťovna Triglav a pojištění domácnosti s asistenční službou

Pojištění domácnosti s asistenční službou slouží k finančnímu zajištění nemovitostí a jejich vybavení, v případě neočekávaných jevů jako mohou být živelné pohromy, havárie nebo i řádění zlodějů. Tento typ pojistky si klienti uzavírají s úmyslem snížení případných neočekávaných výdajů za náhradu majetku o který by v důsledku zmíněné pohromy nebo havárie mohli přijít.

Proti jakým škodám Triglav své klienty kryje?

V základní verzi tohoto produktu jsou domácnosti klientů pojištěny proti:

 • haváriím (náraz letadla, zřícení letadla, výbuch, pád stromu, pád stožáru, náraz dopravního prostředku, náraz části dopravního prostředku, škoda způsobena vodou z vodovodních zařízení)
 • živlům (požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, sesuv skal, sesuv ledu či sněhu, zemětřesení)
 • zlodějům (krádež vloupáním, krádež loupeží)
 • vandalům ( úmyslné poškození nebo zničení majetku cizí osobou, vandalismus)

K tomuto výčtu rizik lze navíc domácnost připojistit na nebezpečí způsobená povodní nebo záplavou.Tato uvedená nebezpečí pojišťovna pojišťuje v hodnotě, která odpovídá hodnotě nových pojištěných věcí. Pojištění na vyšší hodnotu není možné,  a bylo by to i zbytečné – protože v případě pojistné události všechny pojišťovny vždy plní jen do výše hodnoty majetku.

Další možnosti pojištění domácnosti s asistenční službou

Co pojištění domácnosti v základu nezahrnuje, ale lze připojistit? Pojďme si udělat malý přehled:

 • věci, které slouží k výkonu povolání, nebo jiným výdělečným účelům (služební telefon, počítač, fotoaparát atd.)
 • skla (okenní skla, desky stolů, skla ve dveřích a v nábytku, akvária atd.)
 • elektromotory (elektromotory které jsou součástí elektrospotřebičů)
 • garáže a zařízení garáží
 • odpovědnost za škodu (jedná se o možnost krytí při škodě způsobené jiné osobě v běžném občanském životě, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti, možnost připojistit i na škody způsobené psem)

Jak funguje asistenční služba?

Asistenční služby jsou klientovy poskytovány automaticky, už k základnímu pojištění domácnosti a rodinných domů. V základním pojištění je k dispozici asistence inclusive , která je v základním rozsahu. Pokud by však klient chtěl rozšířený rozsah asistenčních služeb, má možnost si sjednat asistenci v rozsahu exclusive. Pojišťovna Triglav poskytuje asistenci standardně při těchto událostech:

 • Technická havárie (asistenční služba zajistí odborné služby podle povahy havárie, např. čištění kanalizace, instalatérské práce, apod.)
 • Zablokování dveří (například zajištění služeb zámečníka při ztrátě klíčů, nebo při zalomení klíčů v zámku)
 • Hospitalizace klienta (asistenční služba je schopna například uhradit taxi službu)
 • Právní pomoc (zajištění právního zastoupení pokud se klient cítí být právně ohrožen)
 • Onemocnění klienta (zde je asistenční služba k dispozici například pro zorganizování péče o seniory apod.)

Triglav on-line

Přímo na stránkách pojišťovny je k nalezení portál Triglav on-line, na kterém lze přehledně a rychle provést kalkulaci i sjednání pojištění. Pro klienty kteří si pojištění domácnosti sjednají přes tento portál je navíc připravena speciální sleva ve výši 20%.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *