Ochrannou známkou může být i zvuk nebo kombinace barev

Konkurence je v dnešní době vysoká, a to téměř ve všech odvětvích lidské činnosti. Kdo si tedy nevymyslí úplně originální produkt či službu, měl by se starat, aby mu jeho nápad, název, slogan či logo někdo nezkopíroval. Velmi významně tomu může napomoci ochranná známka.

Registrace ochranné známky zaručuje možnost domáhat se práv vůči všem třetím osobám, které používají stejné či zaměnitelné označení. Pod slovem označení přitom můžeme rozumět jakoukoliv frázi, slovo, symbol, design, zvuk, značku, barvu či jejich kombinace.

Zajímavost: Například Nike má registrovanou ochrannou známku na frázi „Just Do It“, T-Mobile na svou růžovou barvu a charakteristický zvuk vyzvánění, BlackBerry na bobule v logu.

Ochranná známka nemusí platit po celém světě

Když si někdo chce registrovat ochrannou známku, měl by si pečlivě rozmyslet, o jakou působnost stojí. Známka může být národní, mezinárodní nebo platit v rámci Evropské unie. Jsou ale země, kde je platnost ochranné známky nevyplatí. Příkladem je Čína, kde se prostě na důsledné dodržování práv duševního vlastnictví moc nedbá.

Cena se odvíjí i od počtu pokrytých tříd

Zboží a služby se rozdělují do 45 kategorií například na chemikálie, textil, počítačové služby apod. Při registraci ochranné známky je třeba vybrat, na které z těchto kategorií, nazývaných třídy, se bude vztahovat. Většina majitelů si nechává známku registrovat pro dvě až tři třídy.

Platnost je třeba prodlužovat

Ochranná známka neplatí doživotně, tedy ne, pokud si její platnost neprodloužíte. Standardní trvání je 10 let od data podání přihlášky k registraci, pak je třeba ji prodlužovat. Jde to neomezeně, jen je třeba nezapomenout.

Získat ji pomohou odborníci

A jak se dá taková ochranná známka vůbec získat? Je nutné vyplnit patřičné informace a podat žádost na správný úřad (národní nebo pro Evropskou unii). Pro většinu lidí je pochopitelně nejrozumnější nechat tyto formality na odbornících, kteří s nimi mají zkušenosti. Nesprávně podaná žádost o ochrannou známku může být totiž zamítnuta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *