Žádost o půjčku

Žádost o půjčku – formulace úvěrového vztahu

Žádost o půjčku

byrev / Pixabay

Ještě dříve než přejdeme k samotné problematice žádosti o půjčku, objasněme si několik málo pojmů, které, jak se níže dočtete, jsou v úvěrovém vztahu klíčové. Pojem půjčka neboli úvěr označuje transakce mezi věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé.

Věřitel – poskytovatel

 • za věřitele je označována osoba (instituce), která přináší do úvěrového vztahu dostatek finančních prostředků, které nabídne žadateli o půjčku a pokud dojde ke vzniku úvěrového vztahu, stává se z věřitele úvěrový poskytovatel,

Žadatel – dlužník

 • za dlužníka se označuje osoba (instituce), která přijala nabídku věřitele a stala se tak součástí vzniklého úvěrového vztahu, neboť od úvěrového poskytovatele obdržela určitý finanční obnos – tzv. jistinu, kterou se zavázala věřiteli splatit dle konkrétních podmínek zakotvených v úvěrové smlouvě.

Půjčky můžeme obecně rozdělit na dvě výchozí skupiny podle jejich poskytovatelů. A sice na bankovní půjčky a nebankovní půjčky. Půjčky však mají daleko více dělících parametrů, které je od sebe odlišují, čímž je činí pro různé žadatele různě výhodné – více o tom se dočtete buď v textu zasvěceném každé konkrétní půjčce, nebo ve srovnání půjček, které rovněž naleznete na našich stránkách.

Kdo se může stát žadatelem o půjčku

Žádost o půjčku může podat kterýkoliv občan České republiky, který dosáhl spodní věkové hranice 18 let, přičemž nároky na horní věkovou hranici žadatele se liší v závislosti jednak na druhu půjčky a pak také podle konkrétních podmínek daného úvěrového poskytovatele – to znamená, že může být vymezena, ale také nemusí. Kladné vyřízení žádosti o půjčku je pak závislé na konkrétním žadatelovi, resp. na splnění podmínek pro přiznání půjčky.

Kdo může být úvěrovým poskytovatelem

Úvěrové poskytovatele můžeme rozdělit na bankovní a nebankovní sektor, přičemž každý z nich má odlišné činitele pro přiznávání úvěrů včetně jejich smluvních podmínek. Půjčku vám mohou poskytnout i soukromé subjekty nebo vaši známí či přátelé – příkladem toho je např. Půjčka na směnku.

Předpoklady pro přiznání nároku na půjčku

Předpokladem pro přiznání půjčky je splnění konkrétních podmínek, které si daný typ půjčky stanovuje. Například většina bankovních půjček si složitě prověřuje žadatelovu bonitu a pak také nahlíží do registru dlužníků, kde prověřují žadatelovu úvěrovou minulost. Oproti tomu však existují půjčky bez potvrzení příjmů nebo půjčky bez registru, kde nic z toho potřeba není.

Doklady potřebné pro vyřízení žádosti o půjčku

Doklady, které je zapotřebí spolu s žádostí o půjčku předložit, se liší podle konkrétních poskytovatelů půjček a jejich úvěrových produktů (např. účelové půjčky versus bezúčelové půjčky). Pro konkrétní zjištění dokladů, které budete při žádosti o půjčku muset předložit, navštivte, prosím, naše jednotlivé kategorie v menu, kde naleznete většinu existujících půjček včetně jejich specifik.

Mezi nejčastěji vyžadované doklady při žádosti o půjčku patří:

 • dva průkazy žadatelovy totožnosti – jako první identifikační doklad žadatele bývá vyžadován platný občanský průkaz a vedle něho ještě např. řidičský průkaz, cestovní pas, zdravotní průkaz pojištěnce nebo rodný list či studentský index,
 • průkaz finančních příjmů žadatele (příp. spolužadatele, spoludlužníka, ručitele) – jako průkazné se bere potvrzení zaměstnavatele průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední tři měsíce, dále výplatní pásky za poslední tři měsíce (opatřené podpisem a razítkem zaměstnavatele), potvrzení zaměstnavatele, že žadatel není ve zkušební ani výpovědní lhůtě, výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce,
 • podnikatelé budou potřebovat přiznání k dani z příjmu fyzických osob,
 • doklad o zřízení smlouvy o životním pojištění,
 • při zástavě věcí movitou nebo nemovitou průkaz vlastnického práva (výpis z katastru nemovitostí, pojistná smlouva) a
 • doklad přiznávající penzi.

Způsoby podání žádosti o půjčku

Žádost o půjčku můžete podat těmito způsoby:

 • osobním kontaktem s úvěrovým poskytovatelem (pobočka banky x nebankovní sektor),
 • prostřednictvím závislého či nezávislého finančního poradce,
 • telefonicky (telefonicky lze zpravidla vyřídit jen první část žádosti o půjčku, pak je nutné osobní setkání s vyslancem poskytovatele – většinou vás navštíví na sdělené adrese),
 • písemně,
 • online – prostřednictvím počítače připojeného na internet (oficiální webové stránky úvěrového poskytovatele),
 • SMS službou z mobilního telefonu.

Vyřízení žádosti o půjčku

Nelze obecně říci v jaké časové relaci je žádost o půjčku vyřízena, neboť existuje mnoho různých druhů půjček, které si také kladou odlišné požadavky co se žádosti o půjčku a jejího zpracování týče. Řekněme ale, že tato doba začíná již na několika minutách či hodinách, jako je tomu například v případě SMS půjček, rychlých půjček nebo nebankovních půjček do 24 hodin, ale může trvat i několik měsíců, čehož jsou příkladem bankovní půjčky, u nichž je zapotřebí průkaz žadatelovi bonity, finančních příjmů i náhledu do registru dlužníků, což na sebe váže administrativní i časovou nákladnost.

Poplatky spojené s žádostí o půjčku

Poplatky související s podáním žádosti o půjčku jsou opět závislé na druhu půjčky a jejím poskytovateli, stejně tak jako konkrétní úrokové sazby a RPSN v průběhu trvání úvěrového vztahu. Můžeme se setkat jak s poplatky předem, tak i s poplatky za vedení či správu účtu, anebo jen s poplatkem za uzavření úvěrové smlouvy a vyměřenými splátkami, které jsou splatné až v období platnosti úvěru.

Zde bychom vás chtěli upozornit, v čem se velice často při uzavírání půjčky, takže vám přinášíme text nazvaný Na co si dát pozor, kde se dočtete několik dobře míněných rad, tipů a postřehů ohledně tématiky podání žádosti o půjčku a následujícím vzniku úvěrového vztahu věřitel – dlužník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *