Poradíme vám, kam pro nejvýhodnější bankovní půjčku

Poradíme vám, kam pro nejvýhodnější bankovní půjčku

Jak už sám název praví, jedná se o půjčky, které si můžete zřídit v bankách. O bankách je velice dobře známo, že svým klientům mohou nabídnout celou řadu finančních produktů a právě těmi nejhojněji využívanými jsou bankovní půjčky.  Takže jednoduše řečeno, jedná se o dočasné poskytnutí finančních prostředků bankou, která je v tomto případě jejím úvěrovým poskytovatelem, přičemž půjčku musí žadatel následně vrátit a to včetně úroků. Tím se dostáváme k dalšímu pojmu.

Pojem úrok znamená procentuálně vyjádřenou sumu, kterou má za povinnost zaplatit bance za poskytnutí půjčky každý dlužník. Podle druhu půjčky se pak odvíjejí konkrétní sazby a doba úvěrového trvání půjčky. Banky jsou tedy jednou z nabízených alternativ, kde si můžete potřebné finanční prostředky vypůjčit, ale zdaleka ne jedinou.

Protipólem bankovních půjček jsou nebankovní půjčky, které mají naprosto odlišné výhody i nevýhody, takže je na zvážení každého klienta, aby si pro sebe vybral takovou variantu, která mu bude více vyhovovat nebo tu, která pro něho bude dosažitelná. Dosažitelnost půjčky je totiž tím nejzásadnějším rozdílem mezi půjčkami poskytovanými bankovním sektorem a nebankovními půjčkami.

Kam pro bankovní půjčku

Zřejmě už je více, než jasné, že pro bankovní půjčku musíte zajít do banky. Ale co už tak jasné není, je do které, když jich existuje taková spousta, že? Snad vám v tomto nelehkém rozhodování pomohou některé z dále uvedených skutečností. Nejprve si uvědomte, že banky jsou velice stabilní instituce a že založit banku není jen tak, neboť to obnáší celou škálu nezbytných náležitostí.

Banku vždy čekají bezpečnostní prověrky, kde se za tu nejtěžší z nich považuje prověření samotnými zákazníky, tedy klientské reference. Ty jsou nejspolehlivějším ukazatelem kvalitativních i kvantitativních vlastností každé banky. Je-li banka úspěšná, pak má zcela nepochybně množství spokojených zákazníků. A s tím jde ruku v ruce i předpoklad, že taková banka nabízí svým klientům velice dobré a výhodné podmínky, jednání a komunikace s klientem probíhá na úrovni, celý přístup lze hodnotit jako přátelský a flexibilní, nechybí ani další zvýhodněné služby a nabídky apod. Takže, pokud je o bance hovořeno v kladném slova smyslu, má taková instituce zcela nepochybně prestiž a vysoké postavení na trhu, čímž vytváří dobrou oporu pro vás a dobré úložiště pro vaše investice.

Možná se ptáte, co máte dělat, pokud se setkáte hned s několika takovými věrohodnými bankami, nikoli jen s jednou?! Potom se řiďte konkrétními finančními rozdíly v nabízeném produktu každé bankovní instituce, zejména výší úrokové sazby (úroky z půjček jsou pro banky hlavním zdrojem příjmů).

Jaká specifika mají bankovní půjčky

U bankovních půjček se uplatňují určitá specifika, která byste v nebankovním sektoru jen marně hledali. V případě bankovních půjček je totiž nesmírně důležité to, aby daná půjčka byla klientem řádně splacena. Důvod je prostý a sice ten, že vymáhání půjček po svých řádně nesplácejících klientech stojí banky příliš mnoho prostředků, a proto jsou raději při prověřování bonity klienta pečlivější, aby pravděpodobnost vzniku této situace eliminovaly na minimum. Faktem je, že banky nechtějí podstupovat velké riziko, z čehož vyplývá, že bankovní typy půjček jsou spojeny s celou řadou nedílných administrativních náležitostí, které musí žadatel bezpodmínečně splnit, aby mu požadovaná půjčka byla schválena.

Výhody a nevýhody bankovních půjček

Mezi výhody bankovních půjček patří zejména stabilita bankovního sektoru, o kterou se ve své nabídce mohou opřít. V praxi jde o to, že smlouvy, v nichž jsou předmětem bankovní půjčky, neobsahují žádné skryté chytáky ani podvodné machinace. Zkrátka jsou čisté a srozumitelné, takže se je z tohoto hlediska nemusí bát uzavřít nikdo z nás. Tím spíše, když na chod bank dohlíží i státní orgány.

Další výhodou je výborně zpracovaný klientský servis. Klient má tak možnost navštívit jakoukoli bankovní pobočku téměř v každém větším městě. V těchto reprezentativních prostorech je na jejich návštěvu připraven specializovaný tým finančních odborníků, který těmto zájemcům o bankovní půjčku poskytne patřičné informace včetně zodpovězení jejich mnohdy složitých otázek. To vše přímou slovní komunikací i prospektovými brožurami, kde by měli rovněž nalézt veškeré odpovědi na to, co je o bankovních půjčkách zajímá. Do klientského servisu spadají i bezplatné telefonní linky, které mohou stávající i potenciální klienti využít.

Jako nevýhodu bychom mohli v některých případech označit vyšší prověřování klienta ze strany banky, ale právě díky tomu jsou bankovní půjčky levnější, mají tedy nižší úrokovou sazbu a RPSN, než jiné půjčky na srovnatelnou částku a stejnou dobu trvání, viz. nebankovní půjčky, kde klient žádné důkladné prověření před získáním půjčky nepodstupuje. To tvoří z bankovních půjček oblíbený úvěrový nástroj, vhodný pro každého žadatele, jenž nemá problémy s platební morálkou. Prověření klienta není ryze požadavkem samotných bank, nýbrž jim tuto povinnost ukládá i zákon.

  • Bonita klienta

Prověřování bonity klienta je vypovídajícím znakem o schopnosti klienta poskytnutou půjčku splatit. Každá banka tedy před uzavřením smlouvy o půjčce či úvěru zkoumá, zda klient má dostatečné finanční příjmy nejen na samotné splácení, ale také dostatečný zůstatek finančních prostředků na živobytí. Ze strany banky se tak jedná o krytí rizik při budoucím nesplácení půjčky (např. ztráta zaměstnání, snížení platu).

  • Zajištění bankovních půjček

Zajištění půjček je dalším aspektem bankovních půjček. Obecně platí, že u nižších částek není potřeba zajištění žádné, popřípadě jeden či dva ručitelé, kteří ručí za závazky žadatele bez rozdílu a v plné výši. Ale v případě výpůjčky větší sumy již ručitelé bankám nepostačují a vyžadují tedy ručení za půjčku movitou, popřípadě nemovitou věcí. Tím se banka opět chrání proti neplacení a následné nemožnosti vymoci pohledávku (exekuční prodej majetku).

  • Registr dlužníků

A do třetice registr dlužníků, který je pro banku také velmi důležitým rozhodujícím ukazatelem, zda půjčku poskytnou či nikoli. Jde o to, že v registru dlužníků je totiž evidován úplně každý, kdo měl v minulosti jakýkoliv problém se splácením svých závazků, byť třeba jen s jednou řádnou splátkou. Spolu s tím si banka ověřuje, zda dokonce ještě nějaké závazky vůči minulým půjčkám nepřetrvávají i v současnosti. Právě nahlédnutí do registru dlužníků bývá nejčastějším důvodem, proč banky žádost bankovní půjčky zamítnou. V opačném případě banka půjčku schválí a jde vše s maximální rychlostí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *