Soudní překlad: kdy jej budete potřebovat a kdo jej pro vás zajistí?

Soudní překlad: kdy jej budete potřebovat a kdo jej pro vás zajistí?

Soudní překlad: kdy jej budete potřebovat a kdo jej pro vás zajistí?

Mdesigns / Pixabay

Soudní překlad, někdy též nazýván jako “soudně ověřený překlad“, “překlad se soudním ověřením“, “úřední překlad“, “úředně ověřený překlad” nebo pouze “ověřený překlad” je specifickým druhem dokumentu, jehož vyhotovení má na starosti soudní překladatel. Tato osoba je jmenována příslušným soudem a to dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Jmenování soudního překladatele také upravují vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Osoba soudního překladatele je vázána mlčenlivostí ve věcech, se kterými přijde během tlumočení do styku, a mohly by výrazně ovlivnit posun daného případu.

Při jakých příležitostech soudní překlad potřebujete?

O soudní překlad žádají nejčastěji osoby v rozvodovém řízení, ale i nastávající manželé, kteří jsou třeba z odlišných zemí. Jeho potřeba vzniká také v případě zahraniční stáže nebo nové práce či studia mimo hranice České republiky. Soudních překladů je využíváno také v případě úmrtí člena rodiny ze zahraničí a u příležitosti následného dědického řízení. Existují ovšem také tzv. drobné soudní překlady, které zahrnují například rodné listy, maturitní či vysokoškolské vysvědčení, koncesní či živnostenské listiny nebo výpisy z obchodního rejstříku. Také pokud jste jednou ze zúčastněných osob právního sporu v zahraničí, mohou vám soudní překlady přijít vhod.

Dokument, který má váhu

Jelikož se soudními překlady pracují nejen soudci, ale také úřady, státní instituce, nadnárodní korporace nebo samotní občané, jedná se o dokument, kterému je přikládána velká váha. Z tohoto důvodu nedoporučujeme jeho překlad svépomocí nebo prostřednictvím online překladačů. Výsledná kvalita překladu může mnohé ovlivnit a poukázat na určité nedostatky, jež by mohly vést k mnohem závažnějším komplikacím. V tomto případě je tedy vhodné oslovit specializovanou překladatelskou agenturu či společnost, která se této problematice již delší dobu věnuje a může vám nabídnout své bohaté zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *