oddlužení

Oddlužení zkrotí vaše dluhy

oddlužení

Markgraf-Ave / Pixabay

Do dluhů se člověk dostane snadněji a mnohem rychleji než naopak. Jestliže vám už hrozí exekuce a nevíte, do dělat dál, obraťte se na poradce, který vám dokáže pomoci se smazáním velké části dluhu díky tzv. oddlužení. Snížení dluhu je možné realizovat až o 70 %!

Oddlužení? Čím dříve, tím lépe!

Oddlužením se řeší finanční problémy nepodnikajících osob. Posouzením se zabývají soudy a předem se musí podávat žádost vyplněna podle zákonných požadavků. Pro sebemenší nedostatky v administrativě bude žádost zamítnuta či nepřijata. Existují však firmy, které se podáním žádosti o oddlužení zabývají a vše řeší individuálně ke spokojenosti každého klienta. K dispozici jsou také online insolvenční kalkulačky, kde se dozvíte, zda se dá vaše situace řešit tímto způsobem.

Podmínky návrhu na oddlužení fyzické osoby

Podání návrhu na oddlužení fyzické osoby se spojuje s jistými podmínkami. Za prvé musíte mít půjčeno aspoň od dvou věřitelů. Pohledávky musí být po splatnosti delší než třicet dnů. K vypracování návrhu na oddlužení fyzické osoby je dále potřeba splňovat schopnost splatit minimálně 30 % ze všech svých dluhů během pětiletého období. Není možné, abyste byli trestáni za hospodářskou kriminalitu v průběhu posledních pěti letech. Návrh na oddlužení fyzické osoby se musí uskutečnit pomocí oficiálního formuláře k oddlužení.

K návrhu se potřebují také různé kopie podkladů. Jedná se například o potvrzení o současných příjmech a potvrzení o příjmech za poslední tři roky, pokud jste nějaké příjmy měli. Pochopitelně se vyžaduje doložení dluhů – smlouvy o půjčkách a úvěrech, splátkové kalendáře, směnky, upomínky, splátkové kalendáře, platební rozkazy, výpisy z účtů, kreditních karet. Označeny musí být dluhy s exekucí. Doložíte soupisku obsahující movitý majetek s jeho přibližnou pořizovací cenou a nemovitý majetek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *