Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění

liuksena / Pixabay

Investiční životní pojištění je moderní formou životního pojištění. V případě investičního životního pojištění Aviva máte sjednanou a zaručenou pojistnou ochranu pro případ nenadálé události, kterou může přinést každodenní život. Nad rámec této pojistné ochrany Vám investiční životní pojištění ještě umožňuje shromáždit, zhodnotit a čerpat finanční prostředky, aniž by tím docházelo ke snížení pojistné ochrany. Tyto peněžní prostředky vznikají transformací části Vámi zaplaceného pojistného na podíly programů investování.

Hodnota podílů představuje kapitálovou hodnotu pojištění, která závisí na:

 • druhu pojistného produktu,
 • výši placeného pojistného a frekvenci,
 • době trvání pojištění,
 • cenovém vývoji programů investování.

Aviva nabízí tyto produkty investičního životního pojištění

 • Osobní životní plán
 • Talisman
 • Aviva benefit
 • Spořící životní plán

Investiční životní pojištění Aviva

Pojišťovna připravila pro své klienty atraktivní nabídku programů investování, genital herpes která pokrývá široké spektrum druhů a variant investic. Máte možnost rozložit své finanční prostředky mezi jednotlivé programy investování prakticky v libovolném poměru a vybrat si takovou skladbu investičního portfolia, jež nejvíce vystihuje Vaše očekávání při riziku, které jste ochotni podstoupit. Navíc v průběhu trvání pojistné smlouvy můžete tuto skladbu prakticky libovolně měnit v závislosti na změně Vašich potřeb a vývoji finančních trhů.

Rizikovost a výnosnost programů investování jsou určeny rizikem, cenovým vývojem tržních cen podkladových aktiv, výnosem a kvantitativním zastoupením jednotlivých druhů podkladových investičních nástrojů, jimiž jsou:

 • vklady u bank,
 • obligace,
 • tuzemské akcie a ostatní majetkové cenné papíry,
 • zahraniční cenné papíry.

Vyberte si z našich programů investování takovou kompozici, která nejlépe odpovídá Vašim požadavkům a představám.