Skupinový rizikový životní plán

Skupinový rizikový životní plán

OpenClips / Pixabay

Skupinové pojištění se v současné době stává nedílnou součástí moderních programů zaměstnaneckých výhod jako významný motivační nástroj zaměstnanců. Skupinový rizikový životní plán je čistě rizikové pojištění, které uzavírá zaměstnavatel jako pojistník pro své zaměstnance v rámci jedné pojistné smlouvy.

Součástí každého Skupinového rizikového životního plánu je pojištění pro případ smrti, které je možné dále doplnit různými druhy připojištění – rozsah pojistné ochrany u pojištění pro případ smrti i u připojištění je pro každou pojistnou smlouvu sjednáván individuálně podle přání každého zaměstnavatele.

Skupinový rizikový životní plán Vám nabízí řadu výhod

 • Pojištění šité na míru
 • Jednoduchá administrativa pro firmu
 • Jedna kontaktní osoba u pojišťovny
 • Zjednodušené zkoumání zdravotního stavu při splnění určitých předpokladů – do určité pojistné částky automatické přijetí do pojištění
 • Nižší pojistné než při individuálním sjednání téhož pojištění pro každého zaměstnance zvlášť
 • Možnost jednotné sazby na 1000 Kč pojistné částky pro všechny zaměstnance (při dostatečné velikosti pojištěné skupiny)
 • Pojistné plnění lze vinkulovat a zajistit tak například bankovní úvěr

Pojistné krytí

 • Pojistné krytí pro případ smrti
 • Připojištění – lze nabídnout například:
  • Smrti úrazem
  • Trvalých následků úrazu
  • Trvalé plné invalidity následkem úrazu
 • Pojistnou částku lze zvolit:
  • pevnou pro všechny zaměstnance (např. 500 000 Kč)
  • shodnou v rámci jednotlivých kategorií, na něž lze rozdělit zaměstnance (např. top management 5 mil. Kč, střední management 2 mil. Kč, ostatní zaměstnanci 1 mil. Kč)
  • ve výši násobku platu každého zaměstnance (např. dvojnásobek hrubého ročního příjmu).

Pojistné částky pro jednotlivá připojištění lze sjednat nezávisle na pojistné částce pro případ smrti.

Vstupní věk a pojistná doba

 • Minimální a maximální vstupní věk je stanoven individuálně na základě jednání se zaměstnavatelem
 • Pojištění se pro každého zaměstnance sjednává na dobu 1 roku s automatickým prodlužováním, končí však nejpozději skončením pracovního poměru nebo odchodem do důchodu

Pojistné

 • Pojistné je možné platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně
 • Obvykle je stanovena jednotná sazba pojistného pro všechny zaměstnance
 • Na zaplacené pojistné se nevztahují daňové výhody

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *