auction hammer gavel law legal 2891804

Obchodní vztahy: Jak správně uzavřít obchodní smlouvu

Uzavírání obchodních smluv je klíčovým procesem pro každou firmu i živnostníka. Přečtěte si v článku AK Olomouc, na co byste neměli při uzavírání obchodních smluv zapomenout.

K čemu slouží obchodní smlouvy?

Obchodní smlouvy využívají firmy pro sjednávání odběratelsko-dodavatelských vztahů. Díky nim je možná jasně definovat podmínky obchodu včetně specifik objednávaných produktů či služeb, ceny nebo termínů dodání a plateb. Díky ustanovení podmínek ve smlouvě je možné zajistit právní jistoty, což umožňuje ochránit smluvní strany před nedorozuměním a spory. Obchodní smlouvy taktéž slouží k ochraně zájmů v případě vzniků sporů. Je možné je taktéž využít pro ochranu smluvních stran a případné vymáhání práv. Jejich cílem je tedy ochránit odběratele i dodavatele.

Jaké náležitosti by měla obsahovat obchodní smlouva?
1) Identifikace smluvních stran: Jako každá smlouva musí i obchodní smlouva obsahovat definice smluvních stran, tedy jméno a příjmení/obchodní značku, adresu, IČO a v případě fyzických osob rodné číslo.

2) Předmět smlouvy: Jakých služeb se smlouva týká.

3) Podmínky a platnost smlouvy: Za jakých podmínek a na jaké období je smlouva sjednávána.

4) Záruky a odpovědnosti smluvních stran: Vymezení záruk a odpovědností, které vstupují v platnost v případě nedodržení smluvních podmínek.

5) Datum a podpis zúčastněných stran

Závěr

Vždy byste si měli dát pozor na jasně a přesně definovaný předmět smlouvy a veškeré podmínky, které je třeba dodržet. Při vyjednávání podmínek byste měli dbát na vyvážené a spravedlivé podmínky obou smluvních stran. Nezapomeňte na kontrolu detailů a dodržování sjednaných termínů.

Pokud to situace vyžaduje a je-li to možné, konzultujte smlouvu s právníkem, který vás ujistí, že smlouva obsahuje všechny potřebné informace a chrání zájmy obou zúčastněných stran.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *