Ochranná známka či patent aneb ochraňte své duševní vlastnictví

Vytvořili jste jedinečný produkt, který má originální název a skvělé postavení na trhu? Bojíte se, že vás bude někdo napodobovat? Chtěli byste svoje výhodné postavení ochránit? A slyšeli jste již někdy o ochranné známce či právech duševního vlastnictví?

Právo duševního vlastnictví

Každý z nás už někdy slyšel o pirátství, plagiátorství a padělání. Pravděpodobně téměř každý ví, že tyto pojmy se pojí s něčím, co není správné a ani legální, méně lidí si však tyto pojmy dokáže spojit s konkrétní oblastí, která se nazývá právo duševního vlastnictví (právo ochranných známek či patentové právo). Ve skutečnosti přitom jde o běžnou součást našich životů. Duševním vlastnictvím se totiž rozumí výhradní vlastnictví výsledků procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Duševním vlastnictvím jsou tedy ochranné známky, vynálezy či patenty. Povětšinou jde tedy o výsledky tvorby, výzkumu či jiné originální činnosti. A takovéto výsledky lidské činnosti si zaslouží ochranu, kterou poskytuje právě právo duševního vlastnictví.

Patent

Rozšířenou ochranou v oblasti práv duševního vlastnictví jsou patenty, kterými označujeme dokumenty stvrzující výhradní právo jeho držitele na využívání vynálezu na určité časové období. Zjednodušeně řečeno patentem se rozumí jedinečný vynález, který je výsledkem naší tvůrčí činnosti a který si necháme patentovat. K tomu stačí podat na patentový úřad žádost o registraci a při vyhovění pak požívat ochranu po dobu 20 let s možností prodloužení.

Ochranná známka

Další velmi častou ochranou v oblasti práv duševního vlastnictví je ochranná známka. Jejím hlavním účelem je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Nejenže tak dochází k odstranění anonymity, ale také k ochraně před možnými zásahy do našich práv. Včetně toho, že vaše společnost a váš produkt získává jistější postavení pro budoucí případné spory, upevňuje i svoje postavení na trhu, neboť se stává důvěryhodnější a spolehlivější. Ochrannou známkou se pak rozumí jakékoliv slovo, design, zvuk, barva nebo symbol. Opět vám postačí registrace u příslušného úřadu a ochranná známka (cena v podobě poplatku úřadu) bude vaše.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *