Oddlužení vás zbaví finančních problémů

Oddlužení vás zbaví finančních problémů

Máte tak vysoké dluhy, že už je nezvládáte nijak splácet? Hrozí vám exekuce na veškerý majetek? V dnešní době je umožněno se dostat dokonce i z finančního pekla, které vás potkalo.

Firmy specializující se na oddlužení čili osobní bankrot se postarají o pomoc v případě zbavení až 70% vašich dluhů v období pěti let.

Co je znamená osobní bankrot a oddlužení?

Osobní bankrot se rovná oddlužení fyzických osob. Konkrétně se jedná o dluhy nepodnikatelské, tedy nevzniklé při podnikatelské činnosti. Schválení osobního bankrotu probíhá soudní cestou a jenom soud má právo rozhodnout o povolení nebo zamítnutí osobního bankrotu. Nejdříve je nutné podat návrh na oddlužení – bez chyb a zcela podle požadavků.

O oddlužení vyšel zajímavý článek na Rkojc.cz a můžeme se tam dočíst i to, jak probíhá tento akt formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku dlužníka. Splátkový kalendář je nutné dodržet po dobu pěti let.

Po oddlužení budete úplně bez dluhů, protože nesplacená část bude odpuštěna. Je však nutné splnit dané podmínky. Mezi podmínky k oddlužení se řadí schopnost splatit alespoň 30% dluhu, dluhy od minimálně dvou věřitelů, dluhy po splatnosti delší než třicet dní a statut platební neschopnosti.

Osobní bankrot vám současně obstará zastavení exekucí. Exekutoři a jiní věřitelé nebudou smět sáhnout na váš majetek. Rovněž je garantováno zachování mzdy v takové výši, abyste mohli pokrýt vaše životní náklady. Po soudním oddlužení se vám už nebudou přičítat žádné pokuty z prodlení, penále a jiné úroky na vašich pohledávkách.

Kam se obrátit v případě zájmu o oddlužení?

Možná už víte, jak funguje osobní bankrot a rádi byste se pustili do vašeho oddlužení. Patříte mezi zájemce o oddlužení? V tomto případě je lepší svěřit veškerou agendu vyřizování speciální firmě s ověřenými referencemi. V oboru osobních bankrotů a oddlužení podniká stále více neprofesionálních firem, které vám mohou připravit spíše další problémy. Proto se vyplatí obezřetnost a skuteční profíci.

Oddlužení vás zbaví finančních problémů

geralt / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *