Investiční životní pojištění Comfort plus

Investiční životní pojištění Comfort plus

Investiční životní pojištění Comfort plus nabízí možnost finančně se chránit proti nepředvídatelným životním rizikům a zároveň pravidelně investovat do vybraných fondů. Cílem tohoto produktu je zabezpečit klienta a jeho rodinu v případě nečekané události, a zároveň připravit finanční základ na zabezpečení v budoucnosti. Klienti mají možnost flexibilních změn v pojistné ochraně, i ve způsobu investování. Jelikož se jedná o investiční životní pojištění, samozřejmostí je možnost odpočtu zaplaceného pojistného od základu daně.

Jaké si mohu vybrat připojištění?

  • Smrt nebo dožití: pojištění lze sjednat pro případ smrti následkem úrazu či nemoci, nebo pro případ dožití. V případě smrti pojišťovna vyplácí pojistnou částku, nebo aktuální hodnotu investice (vždy vyšší z těchto dvou částek). Pokud se pojištěný dožije konce pojištění, je mu vyplacena hodnota investice.
  • Úrazy:  pojistná částka lze sjednat na smrt následkem úrazu, a na trvalé tělesné poškození následkem úrazu. Kromě toho si klienti mohou sjednávat krytí formou denního odškodného za dobu nezbytně nutnou k léčení úrazu, a také za pojišťovnou vyjmenované drobnější úrazy.
  • Úrazy a nemoci: zde se sjednává plnění formou denních dávek. Na výplatu denních dávek může mít pojištěný nárok při pobytu v nemocnici, nebo při pracovní neschopnosti.
  • Invalidita: pro případ invalidity lze sjednat plnění prostřednictvím ročního důchodu či penze. Stejně tak má pojišťovna ve svém repertoáru možnost osvobození od placení pojistného v případě invalidity.
  • Závažné onemocnění: pojistit se lze jako u většiny pojišťoven i na závažná onemocnění, jejichž rozsah je uveden v pojistných podmínkách.

Investování

Investiční životní pojištění Comfort plus přináší několik možností jak investovat. Kromě možnosti mimořádných vkladů nabízí i možnost výběru finančních prostředků už v průběhu pojištění. Minimální výše pravidelné investiční složky je tři sta korun měsíčně.

Pokud se rozhodneme s tímto produktem od AXY investovat, máme na výběr: investici s garantovaným zhodnocením 0,9 % ročně, nebo investici s individálně nastavenou investiční strategií, která s sebou nese vyšší míru rizika, ale také vyšší potenciál zajímavějšího výnosu. Pokud se klient rozhodne pro druhou možnost, tedy individálně si nastavit investiční strategii, opět má několik variant jak na to. Nejjednodušeji vypadá možnost zvolit si jednu ze tří přednastavených strategií,  a to konzervativní, vyváženou, nebo dynamickou. Pokud máte choutky vybrat si svoji investici co nepečlivěji, můžete si sami procentuelně rozložit své investice až do devíti různých fondů, které společnost AXA spravuje.

Nákladovost

Při uzavírání investičního životního pojištění má pojišťovna povinnost poskytnout klientovi informace o výších a způsobech poplatků, které jsou s daným produktem spojeny, a v neposlední řadě by mělo bý i v zájmu každého klienta zjistit si způsob výpočtu odkupného. Tyto informace jsou ke stažení přímo na webu AXA, a měly by být součástí každé pojistné smlouvy.

Investiční životní pojištění Comfort plus

geralt / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *