Životní pojištění Vision 4.0 od Metlife

Životní pojištění Vision

Životní pojištění Vision 4.0 od Metlife

PublicDomainPictures / Pixabay

Životní pojištění Vision 4.0 od Metlife by mělo klientům zajistit udržení životního standartu i v případě, že se stane něco nepředvídatelného, a dojde k úplnému, nebo částečnému výpadku příjmu, či k náhlému navýšení výdajů. Filosofie investičního životního pojištění Vision od Metlife tkví v tom, že by mělo pojištěným vedle pojistného krytí umožnit i nashromáždění prostředků na budoucí výdaje, či na přilepšenou po ukončení pracovní činnosti.

Investiční životní pojištění Vision totiž zahrnuje pojištění, a současně investování pojistného do investičních strategií. Zhodnocení je však závislé na zvolené strategii, a investiční riziko nese sám klient. Tento typ pojistky má potenciál zajímavého finančního zhodnocení postředků, které ale nebývá garantováno. Většinou je na výběr investování do několika různých fondů, které se liší předpokládaným výnosem a mírou rizika.

Podle nastavení výše pojistných částek a výše plateb pojistného lze průběžně měnit poměr mezi pojistnou ochranou a investovanou částí peněz. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy se nazává alokační poměr. V produktu Vision lze alokační poměr během pojistné doby měnit kdykoliv.

Výhody Vison 4.0

 • pojištění smrti lze sjednat že širokou nabídkou plnění, a s minimálními výlukami
 • široký výběr volitelných připojištění
 • pojistná doba lze pro každou pojistnou ochranu volit individuálně
 • u většiny připojištění lze kombinovat klesající pojistnou částku s pevnou pojistnou částkou
 • možnost vkládat mimořádné pojistné a provádět z něj výběry bez stornopoplatku
 • daňové výhody na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem, možnost příspěvku zaměstnavatele

Speciality

Pojištění je určené pro jednoho dospělého, a připojištění až po pět dětí. V rámci rizika smrti a invalidity lze sjednat možnost výplaty penzí. Vision se chlubí nejmenším počtem výluk na trhu u rizika smrti, a také nejkratšími karenčními dobami na trhu. Zajímavé jsou také vratky rizikových poplatků jako zvýhodnění za bezeškodní průběh.

Za každých 10 let bez pojistné události vrací pojišťovna 10 procent rizikových poplatků, s čímž je dále spojen i bonus za věrnost, který zajišťuje postupné vracení inkasních a administrativních poplatků. Jako další výhoda je prezentována možnost sjednat připojištění doby nezbytné léčby úrazu s dvojnásobnou nebo i trojnásobnou progresí zpětně už od prvního dne. Klienti s úvěrem mohou využít speciální balíček Úvěrová asistence, který obsahuje nejčastější připojištění volená spolu s úvěrem, a na vybraná pojištění  v rámci tohoto balíčku poskytuje slevu 20 – 30 procent.

Volitelná připojištění

 • Náhlá smrt (smrt úrazem, nebo smrt následkem akutního infarktu myokardu či cévní mozkové příhody)
 • Trvalé následky úrazu s progresí (plnění až s pěti násobnou progresí)
 • Následky úrazu (pojistná ochrana i méně vážných úrazů jako například zlomeniny, ryhlé plnění okamžitě po úrazu, není nutné aby zanechal úraz trvalé následky)
 • Invalidita (pojistná ochrana podle tří stupňů invalidity definovaných státem, pojistné plnění pojistnou částkou pevnou či lineárně klesající, nebo formou měsíční invalidní penze)
 • Závažná onemocnění Standart ( v případě stanovení diagnózy nebo provedení lékařského zákroku je vyplacena celá pojistná částka – seznam diagnóz a zákroků je uveden v pojistných podmínkách pojišťovny)
 • Karcinom in situ (karcinom in situ je počínající stádium rakoviny, pojištění lze sjednat ve variantě pro muže a pro ženy, a zahrnuje plnění při karcinomu in situ u vyjmenovaných mužských a ženských orgánů)
 • Zproštění od placení pojistného (od 90. dne pracovní neschopnosti je pojistník zproštěn od povinnosti platit pojistné, které za něj během pracovní neschopnosti hradí pojišťovna)
 • Úvěrová asistence (ochrana proti životním rizikům které by ohrozili možnost splácení úvěru – smrt, ivalidita, závažné onemocnění)
 • Hospitalizace (vyplácení denních dávek za každý den trvání hospitalizace, navíc dvojnásobné plnění pokud k hospitalizaci dojde ve státu EU, mimo ČR)
 • Pracovní neschopnost (plnění může nahradit pokles příjmu při pracovní neschopnosti)
 • Doby nezbytné léčení úrazu s progresí (denní dávka za každý den nezbytné léčby)

Parametry

Pojištěný může být jeden dospělý, a současně s ním až pět dětí. Vstupní věk pojištěného může být v rozmezí 15 – 60 let, připojištěné děti pak vždy do 15 let. Minimální pojistná doba hlavního pojištěného je 15 let, maximální pojistná doba může trvat do věku 75 let. Trvání připojištění dětí musí trvat mít horizont minimálně 5 let, a maximálně do věku 25 let dítěte případně do konce hlavní pojistné doby. Frekvenci placení pojistného je možné zvolit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *