Jak platí zdravotní pojištění zaměstnanci, OSVČ a cizinci?

Zdravotní pojištění pro občany České republiky je povinné. Stát hradí pojištění dětem, studentům a důchodcům. Ostatní si ho hradí sami. Všechny pojištěné osoby mají nárok na bezplatnou zdravotní péči.

Zdravotní pojištění OSVČ

Osoby, které podnikají mají více povinností ve zdravotním pojištění a musejí je řádně plnit. Zdravotní pojišťovna může po podnikateli vymáhat dlužné pojistné a penále, pokud řádně neplní své závazky. Hlavním úkolem OSVČ je platit zálohy na pojistné včas a správnou výši (nejpozději do 8 dne dalšího měsíce).

Zákon o zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotním pojištění, v platném znění (penále; přerozdělování pojistného; ustanovení společná, přechodná a závěrečná; věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělení pojistného).

Jaká je situace u cizinců z EU

Podmínkou pro získání zdravotního pojištění cizince z EU je trvalý pobyt na území České republiky a  povinnost být zaměstnán u zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky.

  • Cizinci s trvalým pobytem – cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt, se stávají automaticky účastníky zdravotního pojištěn. Výběr si stanovení sami nebo jim bude přidělena Veřejná zdravotní pojišťovna (VZP).
  • odhlašovací povinnost – zdravotní pojištění je potřeba odhlásit před vycestováním z ČR na delší dobu (cizinec má trvalý pobyt v ČR). Cizinci u zdravotní pojišťovny vzniknou penále za neplacení pojištění, v případě neodhlášení. Při návratu do ČR bude cizinec vyzván k předložení dokladu o zdravotním pojištění v jiné zemi.
  • cizinci bez povolení k trvalému pobytu v České republice – cizinec nemá nárok na pojištění. Výjimkou jsou zaměstnanci a účastníci nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit zdravotním pojišťovnám vznik a zánik nemocenského pojištění svých zaměstnanců. Veřejné pojištění končím ukončením zaměstnání.

Platba zdravotního pojištění

Zaměstnanci a OSVČ si platí pojištění. Za děti, studenty, důchodce a registrované nezaměstnané platí zdravotní pojištění stát. Neplatí nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby povolané k vojenskému cvičení, osoby ve výkonu trestu apod. Pojištění se platí soukromým zdravotním pojišťovnám.

rouška, žena, nemoc

Jak platí zdravotní pojištění OSVČ a cizinci?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *