Pojištění domácnosti od ČPP

Pojištění domácnosti od ČPP

Pojištění domácnosti od ČPP je pojistný produkt, který má za úkol po finanční stránce krýt domácnost proti vlivům živelných katastrof, krádeží, vandalismu, havárií apod. Cena tohoto pojištění se určuje podle výše krytí pojistných událostí, podle spoluúčasti i podle lokality ve které se domácnost nachází.

Pojistná částka by vždy měla být nastavena tak, aby odpovídala hodnotě domácnosti a majetku. V případě nižší pojistné částky se jedná o podpojištění, a plnění z pojistky nepokryje škody v plné výši. Pokud by naopak byla pojistná částka vyšší, jedná se o přepojištění. Přepojištění je také nežádoucí, protože pojišťovna vždy plní jen do opravdové výše hodnoty majetku. Pokud by byla domácnost pojištěna u více pojišťoven, plnění je možné jen u jedné z nich. Pojištění může sjednávat obyvatel, nebo majitel dané domácnosti.

Pojištění domácnosti od ČPP v rámci produktu DOMEX

Česká podnikatelská pojišťovna má v nabídce pojištění DOMEX, které slouží k pojištění staveb i domácností, a umožňuje klintům konfiguraci pojištění na míru. Filisofie tohoto produktu říká, že každý by měl platit jen za rizika, která ho skutečně ohrožují. Ne jednu smlouvu lze sjednat například pojištění domácnosti společně s pojistkou stavby a zároveň i s pojištěním odpovědnosti. Pro úsporu času a větší pohodlí lze tento produkt sjednávat online.

Co vše lze pojistit?

Pojištění domácnosti od ČPP slouží k ochraně movitých věcí, které jsou součástí zařízení domácnosti. Výčet těchto věcí, na které se vztahuje pojištění u ČPP je celkem široký. Pojďme si udělat malý přehled co vše může být součástí pojištění.

 • nábytek a kuchyňské linky
 • sklokeramické varné desky, ostatní skla
 • elektronika
 • koberce, plovoucí podlahy a další podlahové krytiny
 • obuv a oblečení
 • bytový textil
 • sportovní potřeby (např. i včerně malých plavidel)
 • dětské kočárky
 • zdravotní pomůcky (např. invalidní vozík)
 • domácí dílny
 • zahradní technika, nářadí i nábytek
 • osvětlovací tělesa
 • cennosti, i peníze v hotovosti
 • domácí zvířata
 • sbírky
 • cizí věci určené k výkonu povolání (např. služební počítač)
 • osobní doklady

Pojišťovna plní v případě poškození, zničení i odcizení a pouze pokud se věci nachází ve vaší domácnosti. Existuje však výjimka která se vztahuje na dětský kočárek, zdravotnické pomůcky a invalidní vozík – na tyto předměty se vztahuje pojištění na kterémkoliv místě v rámci ČR. Dále u věcí osobní potřeby je výjimka plnění stanovena v případě, že jsou odloženy na obvyklém nebo k tomu určeném místě (sportovní pomůcky ve sportovním zařízení apod.).

Varianty pojištění

Pojištění lze sjednávat ve dvou  variantách – v základní nebo rozšířené. Rozšířená varianta zahrnuje krytí při širším spektru rizik, u základní varianty mnohé z nich chybí. Pojištění proti úmyslnému poškození nebo zničení, a proti odcizení krádeží, nebo loupeží jsou však položky které nejsou v základu ani jedné z variant ale u obou je lze připojistit. Co chybí v základní variantě? V základní variantě chybí například rizika spojená s extrémějšími přírodními živly: povodeň, záplava, tíha sněhu či námrazy, pád stromů, či atmosferické srážky nebo sesuv půdy. Mezi dalšími rikami které v základní variantě chybí je například poškození elektrospotřebičů přepětím a zkratem, únik kapaliny z technického zařízení nebo náraz dopravního prostředku.

Jaké výhody pojišťovna nabízí?

 • K produktu DOMEX je k dispozici asistenční služba zdarma – k dispozici 24 hodin denně. Asistenční služba je určena k pomoci při zprostředkování služeb elektrikářů, zámečníků a dalších.
 • Sjednat lze také právní asistenční službu. Tato služba slouží v případech kdy má klient podezření ze zásahu do svých práv. Vztahuje se na oblasti vlastnického a nájemního práva, sousedského práva, a na právo náhrady škody.
 • Pojištění za novou cenu – plnění v cenách, za které lze pojištěnou věc znovu zakoupit.
 • Pojištění obou domácností v případě stěhování – pokud se klient stěhuje má po dobu 30 dní pojištěny věci v obou domácnostech
 • Slevy: bonus za bezeškodní průběh může zajistit slevu až 30%. Sleva za věrnost dosahuje až 20%, sleva za spoluúčat může být maximálně 15%, za propojištěnost 13%, a zajímavé mohou být i slevy za zabezpečení domácnosti (ve výši 10%), a většinu klientů zaujme sleva 6% při ročním placení pojistého.

Kromě pojištění domácnosti jsou v programu DOMEX zahrnuty další produkty, které lze uzavřít současně na jedné smlouvě. Jedná se o možnost pojištění stavby (pro komplexní ochranu majetku), pojištění chaty nebo chalupy, a pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na na povinnost pojištěného hradit vzniklou újmu poškozenému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *