Crashed Car Damage Dent Hood Crash

Základní fakta a informace o povinném ručení

Povinné ručení neboli tzv. zákonné pojištění či pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít sjednán každý vlastník vozidla registrovaného v České republice. Tento specifický pojišťovací produkt za vlastníka automobilu umožní uhradit škody spojené se zaviněnou dopravní nehodou. Tyto škody mohou být buďto majetkového nebo jiného rázu (například převoz do nemocnice, újma na zdraví, psychice apod.). Mnoho řidičů se při uzavírání tohoto povinného pojištění mylně domnívá, že v případě přímé účasti na dopravní nehodě za něj pojišťovna uhradí vzniklou škodu a zároveň zaplatí opravu jeho vozidla. To ovšem není pravda. V rámci povinného ručení za vás pojišťovna uhradí pouze ty škody, jež jste způsobili majiteli druhého vozu. K úhradě škod na vašem automobilu slouží další produkt tuzemských pojišťoven, kterým je havarijní pojištění s nejrůznější formou spoluúčasti.

Kolik a za co?

V rámci zákonného pojištění existují nejrůznější druhy limitů plnění, které jsou ujednány ve smlouvě o povinném ručení. Tuto smlouvu podepisujete u konkrétní pojišťovny, kterou jste v souvislosti s tímto produktem oslovili. Minimální limit pojistného plnění daný zákonem, činí 35 milionů korun. V případě vyšší škody na zdraví či majetku musí pojištěnec tuto škodu uhradit z vlastní kapsy. Z tohoto důvodu není doporučeno spoléhat pouze na standardní pojistný limit, ale raději tento limit pro všechny případy navýšit. I přesto, že se to na první pohled nemusí zdát, 35 milionů sice může pokrýt většinu majetkových škod, při poškození zdraví nebo dokonce života jedince se ovšem pohybujeme ve zcela jiných finančních výšinách.

Pojišťovna může uhrazené prostředky požadovat po vás

Existují situace, ve kterých po vás může uhrazené prostředky pojišťovna zpětně požadovat. To v případě, prokáže-li se, že škoda byla z vaší strany způsobena úmyslně, pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek. Ke stejné situaci dochází i v případě, kdy pojištěnec způsobí nehodu prostřednictvím neoprávněně použitého vozidla.

  2Komentáře

  1. Kája   •  

    Povinné ručení a havarijní pojištění jsme zkusili udělat na této stránce a vše proběhlo v pořádku. Zelená karta přišla okamžitě emailem a za další dva dny přišel i original.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *