Aviva EasyLife – nabídka pojištění

Aviva EasyLife – flexibilní pojištění, které se přizpůsobí vašim aktuálním nárokům a potřebám. Část zaplaceného pojistného kryje rizika a část je převedena na programy investování (investiční fondy) dle vašeho výběru a postupným zhodnocováním vytváří tzv. kapitálovou hodnotu pojištění, která může být v případě potřeby použita jako finanční rezerva.

Proč byste životní pojištění Aviva EasyLife mohli potřebovat i vy?

 • Rodina je závislá na vašem příjmu?
 • Často jezdíte autem?
 • Máte, nebo plánujete mít děti?
 • Potřebujete jistit své finanční závazky?
 • Rádi sportujete?
 • Chcete snížit daňový základ až o 12 000 Kč ročně?
 • Přejete si udržet svou životní úroveň i v důchodovém věku?

I vy můžete prožít svůj život s lehkostí…

Základní podmínky

Vstupní věk: od 16 do 65 let
Pojistná doba: minimálně 10 let (s možností automatického prodlužování pojistné doby), maximálně však do věku 75 let

Pojistná ochrana dospělých

Rozšíření pojistné ochrany díky volitelným připojištěním
Připojištěním lze rozšířit pojistné krytí o další rizika, např. trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, trvalá invalidita, hospitalizace apod.

Možnost sjednání vyšší pojistné částky u připojištění, než u pojištění pro případ smrti
Jste plní elánu do života a rádi sportujete, ale zatím nemáte rodinu, za kterou byste museli cítit odpovědnost. Ve vašem případě je výhodnější zajistit sám sebe, tj. pojistit se nízkou pojistnou částkou na smrt, ale vysokou pro případ úrazu.

Pojištění úmrtí v důsledku dopravní nehody
Životní standard rodiny je závislý na vašem příjmu ze zaměstnání, kde většinu času trávíte za volantem. Pokud dosahuje běžné pojistné alespoň 12 000 Kč ročně, v případě úmrtí v důsledku dopravní nehody dostanou pozůstalí k pojistnému plnění automaticky dalších 200 000 Kč.

Pojistná ochrana i při přerušení placení pojistného
Nástupem na mateřskou dovolenou se příjem vaší rodiny sníží. Vy ale můžete dočasně přerušit placení pojistného, aniž by se přerušila vaše pojistná ochrana.

Pojistné plnění i pro osobu mimo okruh dědiců
V případě úmrtí vyplatíme vámi zvolené osobě sjednanou pojistnou částku, popř. tzv. investiční složku, přestože nejde o dědice. Pojistná plnění jsou totiž vyjmuta z dědických řízení a dále nepodléhají dědické dani ani dani z příjmu!

Pojistná ochrana a inflace
Rozdíl reálné hodnoty pojistné částky v horizontu například 15 let může být nepříjemným překvapením. Uplatněním indexačního navýšení zachováte reálnou hodnotu pojistné ochrany navzdory inflaci.

Pojistná ochrana dětí

Na každou smlouvu můžete připojistit až pět dětí ve věku 0-15 let
Pojistnou dobu pro pojištění lze zvolit až do věku 25 let, maximálně však do konce hlavní pojistné doby. Pojistnou dobu nelze v průběhu měnit.

Výhodný balíček pojistné ochrany dítěte se čtyřmi různými připojištěními

 • Připojištění trvalých následků úrazu
 • Připojištění následků úrazů
 • Připojištění závažných onemocnění
 • Připojištění hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci

Flexibilita

Vysoké pojistné krytí na dobu, po kterou ho skutečně potřebujete
Po dobu splácení hypotéky potřebujete mít jistotu, že váš majetek neohrozí žádné neočekávané události. Zároveň si ale můžete sjednat automatické snížení pojistné částky na nulu po určité době, např. po splacení hypotéky.

Bezplatná změna poměru rizikové a tzv. investiční složky pojištění
Pojištění můžete měnit dle vaší aktuální situace. Pokud máte finanční závazky, je ideální vysoká pojistná částka za nízké pojistné. Ve chvíli, kdy své závazky vypořádáte, můžete podíl tzv. investiční složky zvýšit.

Přístup k penězům i v průběhu pojištění
Po dvou letech trvání pojištění náhle potřebujete volné finanční prostředky. Pokud jste již dosáhli předepsané výše investiční složky, můžete část peněz čerpat odtud.

Dočasné přerušení placení pojistného
Během pojistné doby se ocitnete na půl roku v pracovní neschopnosti. Můžete požádat o přerušení placení pojistného, vaše pojištění však nadále trvá. Po návratu do práce si po zhodnocení situace ke svému pojištění sjednáte připojištění placení pojistného při pracovní neschopnosti.

Investiční možnosti

Výnosnost ovlivňujete vy sami
Zaplacenou část pojistného, které tvoří tzv. investiční složku, si sami alokujete do programů investování v libovolné kombinaci. Tyto programy se liší mírou rizika a výnosností, a vy jejich výběrem sami rozhodujete, jak budou vložené peníze pracovat.

Změny investiční strategie
Výnosový potenciál investiční složky můžete navýšit, pokud jste ochotní postoupit vyšší riziko. Dle vývoje na trhu můžete měnit zvolenou kombinaci programů investování, které přímo ovlivňují výnosnost.

Navýšení investiční složky
Pokud máte volné finanční prostředky a chcete je odpovědně uložit, je to možné. Sjednáním a zaplacením mimořádného pojistného jednorázově navýšíte investiční složku pojištění.

Daňové výhody

Odpočet až 12 000 Kč ze základu daně
Zákon vám umožňuje odečíst si při splnění zákonem daných podmínek od základu daně z příjmů pojistné na životní pojištění až do výše 12 000 Kč.

Příspěvek na pojistné od zaměstnavatele
Příspěvek na pojištění od zaměstnavatele je výhodný pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Při splnění zákonných podmínek je příspěvek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob i odvodů na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení do výše 24 000 Kč ročně (tento limit je společný pro penzijní připojištění a životní pojištění) – zaměstnanec tedy vnímá částku v plné výši. Při splnění podmínek (zejména existence nároku zaměstnanců na příspěvek zaměstnavatele) představuje zaplacený příspěvek na pojistné zaměstnanců pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad.

Pojistné plnění nepodléhá dědické dani ani dani z příjmu
V případě úmrtí vámi zvolená osoba dostane pojistnou částku, popř. tzv. investiční složku v plné výši, protože pojistná plnění jsou vyjmuta z dědických řízení a navíc nepodléhají dědické dani ani dani z příjmu!

Volitelná připojištění

Pojištění Aviva EasyLife je možné rozšířit o připojištění, která mohou být dodatečně přidána i v průběhu pojistné doby. Lze je sjednat i na vyšší pojistnou částku, než je pojistná částka ze základního pojištění.

  Komentáře k článku

 1. Šustera   •  

  Mám zájem o životní pojištění a proti nemoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *