Finance Life investiční životní pojištění

Finance Life investiční životní pojištění je produkt od pojišťovny Uniqua. Tato pojistka může mít dva účely. Prvním z nich je zabezpečení – prostřednictvím rizikové složky, která má za cíl chránit klienta v případě nečekané události a nepříznivé životní situaci.

Druhým účelem spolu se zabezpečením proti rizikům může být zhodnocení peněz – protože část pojistného se vždy hodnotí a investuje, klient může vzniklé rezervy použít na konci pojistné doby například jako základ na rentu.

Investování

Každý klient si může sám zvolit investiční programy, do kterých investiční složku rozmístí. K dispozici je pět přednastavených investičních programů různých strategií – od konzervativních až po dynamické. Investiční programy lze v průběhu pojištění měnit.

Připojištění životních rizik

  • Smrt (smrt, nebo smrt úrazem)
  • Trvalé následky úrazu (progresivní plnění – až šestinásobná progrese, tzn. výplata až šestinásobku sjednané pojistné částky. Lze sjednat plnění následků v rozsahu od 0,5%, nebo od 10%)
  • Denní odškodné po dobu léčení úrazu
  • Denní dávky při pracovní neschopnosti (vyplácí se od 15. nebo od 29. dne pracovní neschopnosti)
  • Pojištění při nedobrovolné ztrátě zaměstnání
  • Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici
  • MedUniqua (asistenční služba zaměřená na dotazy a rady z oblasti zdravotnictví, tzv. lékař na telefonu)

Pojištění dětí

Na jedné smlouvě může být jedna dospělá osoba, a neomezený počet dětí do 26 let věku. Dětem a studentům lze navíc sjednat speciální balíček – ten obsahuje pojištění smrti způsobené úrazem, trvalé následky úrazu, a denní odškodné úrazu.

Klientský portál

Informace o stavu smlouvy, a případně dalších smluv uzavřených s pojišťovnou Uniqua mohou klienti pohodlně sledovat na online klientském portálu. Portál MyUniqua pomáhá klientům udržet si přehled ve svých smlouvách.

Sjednání investičního životního pojištění

Sjednání je možné u poradců, či na pobočkách pojišťovny Uniqua. V případě nejasností a doplňujících dotazů mohou klienti telefonicky kontaktovat přímo pojišťovací poradce – dle kontaktů na webu Uniqa.

Finance Life investiční životní pojištění

Photo Credit: David Hilowitz via Compfight cc

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *