Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Genio

Investiční životní pojištění Genio je druh pojištění s rezervotvornou složkou, která je uložena v podílových fondech. Fixní pojistná částka pro případ dožití se nesjednává. Výše vyplacené částky při dožití pojištěného se odvíjí od výkonnosti fondů, do kterých se v průběhu pojistné doby investovalo. Tento typ pojistky tedy může být zajímavý pro klienty kteří chtějí sebe nebo svoji rodinu zajistit proti životním rizikům, a současně aktivně investovat.

Pojišťovna Generali má v pro své klienty v rámci investičního životního pojištění přichystaný produkt Genio, který si mohou sjednávat zájemci ve věkovém rozmezí od 0-70 let. V průběhu smlouvy je možné Genio přizpůsobovat potřebám klienta, a to například nastavováním výše pojistného a výše investice podle aktuální situace pojištěných osob.

Jaké připojištění  lze v rámci pojistky Genio sjednat?

 • pojištění smrti (z jakékoliv příčiny)
 • zproštění od placení pojistného v případě invalidity III. stupně (úrazem i nemocí)
 • pojištění smrti způsobené úrazem
 • pojištění smrti v důsledku autonehody
 • závažných onemocnění (zahrnuje 26 různých diagnóz)
 • trvalých následků úrazu s progresivním plněním (od 0,001 % nebo od 10 %)
 • trvalých následků úrazu v důsledku autonehody  s progresivním plněním (od 10 % )
 • plné invalidity způsobené úrazem
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
 • denní odškodní za dobu léčení vyjmenovaných úrazů
 • odškodnění definovaných úrazů a asistenčními službami
 •  pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • denní dávky při pobytu v nemocnici, v důsledku úrazu i nemoci
 • denní dávky v případě pracovní neschopnosti (výplata od 15.,29., nebo 62. dne)

Čím se Genio pyšní?

Jednou z největších výhod této pojistky může být 5% bonus z hodnoty investice na konci pojištění. Více peněz při dožití může kromě tohoto bonusu zajistit i možnost individuální pojistné doby připojištění. Provádění změn nad smlouvami je flexibilní a zdarma. Mezi další taháky patří i speciální rizika pro pojištění motoristů, nebo možnost pojištění pro seniory (i na úrazová rizika) až do 75 let věku. Pro sportovce může být zajímavá nulová přirážka za registrovaní sporty.

Základní parametry a podmínky

V rámci jedné pojistné smlouvy může být pojištěna pouze jedna osoba. Smlouvu lze uzavřít ve věku 0-70 let, přičemž klienti jsou dle věku rozděleni do kategorií dítě (0-14 let), dospělý (15-64let), senior 65-70 let. Minimální doba trvání smlouvy je 5 let, a může trvat maximálně do 75 let věku pojištěného. Frekvenci placení si lze standardně nastavit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních intervalech. Minimální pojistné je stanoveno na 300Kč měsíčně. Produkt Genio splňuje podmínky daňových odpočtů.

Jak pojistku sjednat?

Investiční životní pojištění Genio lze sjednávat na domluvené osobní schůzce se specialistou. Schůzku si klienti mohou domlouvat přímo přes portál pojišťovny Generali, nebo na telefonním čísle klientské linky.

Investiční životní pojištění

PublicDomainPictures / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *