pojištění ProRodinu od pojišťovny Wüstenrot

Wüstenrot ProRodinu

pojištění ProRodinu od pojišťovny Wüstenrot

PublicDomainPictures / Pixabay

Investiční životní pojištění od pojišťovny Wüstenrot nese příznačný název: ProRodinu. V rámci jedné smlouvy tohoto pojistného produktu může být pojištěno až 6 osob, což jistě ocení nejen početné rodiny s dětmi. Kromě pojištění nabízí program ProRodinu také investování volných prostředků.

Proto se pojištění ProRodinu od pojišťovny Wüstenrot stává nástrojem jak ochránit rodinu před zákeřnými životními riziky, a zároveň se postarat přípravu peněz na budoucí výdaje.

Wüstenrot ProRodinu

Hlavní pojištění nabízí pojištění na riziko smrti, a zkládá se i s pojištění pro případ dožítí – v souvislosti s vybraným fondem do kterého se investují volné prostředky. Nastavení pojistné a investiční složky je závislé čistě na rozhodnutí klienta, a v průběhu trvání pojistné smlouvy je variabilní. Investovat lze až do šesti různých fondů, a finanční prostředky lze vybírat už v průběhu trvání smlouvy.


Jedná se také o pojištění, které pojistníkovi umožňuje čerpat daňové úlevy. Pojišťovna myslí i na měnící se rodinné potřeby, a proto lze nastavení parametrů pojistky měnit podle aktálních potřeb domácnosti. Pro věrné klienty je připravena věrnostní bonus.

Jistě víte, že Wüstenrot mám ve svém pestrém portfoliu finančních služeb i spořící účet, pokud byste rádi získali bližší informace, najdete je zde.

Rozsah rizik

Pojďme se blíže podívat na možná připojištění, které lze u pojišťovny Wüstenrot k této smlouvě sjednávat.

 • Smrt: s klesající nebo konstantní pojistnou částkou. Klesající pojistná částka v průběhu let klesá, a v případě úmrtí pojištěného je obmyšlené osobě vyplacena částka platná k datu úmrtí. Kromě klasického pojištění na smrt lze sjednávat také pojištění na smrt úrazem, kde je vyplacena pojistná částka v případě smrti úrazem, a v případě smrti v důsledku dopravní nehody je pojistná částka vyplacena dokonce dvakrát.
 • Vážná onemocnění: vážná onemocnění lze stejně jako pojištění smrti sjednávat s konstantní nebo klesající pojistnou částkou. Pojištění vážných onemocnění zahrnuje 20 vyjmenovaných rizik, v nihž jsou zahrnuta vážná onemocnění, úrazy a operace.
 • Invalidita: Wüstenrot ProRodinu nabízí pojištění invalidity 2. a 3. stupně, a to úrazem nebo nemocí. Pojištění invalidty je možno sjednávat s výplatou jednorázového plnění, nebo s výplatou důchodu.
 • Trvalé následky úrazu: pojistná částka je vyplacena v případě poškození těla následkem úrazu od 1% nebo od 10%. Jelikož se jedná o pojištění s progresivním plněním, tak pojistné plnění v případě nejvážnějších následků narůstá až do pětinásobku sjednané pojistné částky.
 • Vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou
 • Tělesné poškození následkem úrazu
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu
 • Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci
 • Denní dávka při pracovní neschopnosti
 • Pojištění zproštění od placení pojistného: při pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci která trvá déle než 3 měsíce, a nebo v případě přiznané invalidity třetího stupně je pojistník zproštěn od placení pojistného.

Bonusy l programu Wüstenrot ProRodinu

Hlavním bonusem pro věrné klienty je prémie ve výši 5% v případě dožití stanoveného konce pojištění nebo v případě smrti hlavního pojištění. Za zmínku stojí i dvojnásobně zvýšené plnění při smrti nebo úrazech a hospitalizacích v důsledku dopravní nehody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *