životní pojištění RYTMUS

Allianz – životní pojištění RYTMUS

Pokud má klient závazky, či například rodinu která je na něm finančně závislá, životní pojištění má pokrýt finanční propad domácnosti v případě úmrtí klienta. Kromě rizika smrti však dnešní životní pojistky nabízí možnost krytí i dalších životních  rizik, jako mohou být například úrazy nebo nemoci, které mohou opět ohrozit finanční rozpočet klienta či jeho blízkých. Životní pojištění RYTMUS je investiční životní pojištění, které umí kromě krytí rizik také průběžně zhodnocovat klientovy prostředky.

Na jaká rizika se lze v rámci pojištění RYTMUS pojistit?

  • Smrt: na výběr jsou různé varianty plnění, klesající nebo konstantní pojistná částka, či výplata penze. Možnost rozšířeného krytí při dopravní nehodě je zdarma.
  • Úraz: v případě závažného úrazu až pětinásobná progrese plnění. Pojišťovna Allianz plní okamžitě po určení a ověření diagnózy.
  • Závažné onemocnění: plnění nastává v případě diagnózy jedné z 36 vyjmenovaných nemocí (například rakovina, mrtvice, infarkt). Pro ženy je připraveno exkluzivní připojištění PRO, které nastaveno přímo na míru ženám, a zahnuje krytí při nemocích potížích spojených např. s těhotenstvím, a vztahuje se i na závažná postižení právě narozeného dítěte. Plnění je možno sjednat jako jednorázovou částku nebo ve formě důchodu.
  • Invalidita: plnění od druhého stupně invalidity (což je pokled pracovní schopnosti o 50-69%). Výplata plnění lze dohodnout i kombinací jednorázové výplaty a penze.
  • Pracovní neschopnost: denní dávky při pracovní neschopnosti. Bez dokázování příjmů lze sjednat denní plnění až do výše 600Kč.
  • Hospitalizace: denní dávky v případě pobytu v nemocnici. Zajímavostí je, že pojišťovna Allianz plní i v případě pokud je pojištěný v nemocnici jen jako doprovod se svým dítětem.
  •   Asistence: asistenční služba zajišťuje například pomoc v domácnosti pojištěného.

Výhody od Allianz

Pojišťovna se pyšní zvýhodněnou cenou pojistného pro klienty se zdravým životním stylem. Dále nabízí svým klientům bonus ve formě vrácení části pojistného při bezeškodním průběhu. Pokud si klient sjedná 5 připojištění, může získat až patnáctiprocentní slevu na pojistném. Všeobecnou výhodou investičního pojištění je možnost odpočtu pojistného od základu daně.

Investice?

Pojištění RYTMUS nabízí možnost vedle pojistného za krytí rizik také pravidelně investovat. Své prostředky mohou mít klienti rozložené až v jedenácti různých investičních fondech, nebo zvolit jednu s předdefinovaných investičních strategií. Pokud se klient rozhodne že investovat nechce vůbec, může využít čistě rizikového produktu RYTMUS RISK, který je zcela bez investiční složky.

životní pojištění RYTMUS

geralt / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *