Rodinné úrazové pojištění Mozaika

Rodinné úrazové pojištění Mozaika od ČPP

Úrazové pojištění slouží pro ochranu sebe, nebo své rodiny či blízkých. Úrazy různých charakterů často můžou znamenat výpadek příjmu, či zvýšené náklady na léčbu a péči. Tento typ pojištění by proto měl sloužit především jako krytí finančního propadu v osobním a rodinném rozpočtu způsoboného úrazem nebo zdravotními komplikacemi. Úrazové pojištění v dnešní době nabízí již téměř každá pojišťovna. Pojďme se podívat, co má ve své nabídce Česká podnikatelská pojišťovna.

Úrazové pojištění Mozaika

Rodinné úrazové pojištění Mozaika je koncipováno jako rodinné, což znamená že lze využít individuálně pro dospělou osobu nebo dítě, ale zároveň také pro více osob najednou. Pokud se pojistník rozhodne mít na smlouvě více osob, tak přesto že jí pojistka označuje jako rodinnou, není nutné aby osoby byly v rodinném vztahu. Připojištění dalších osob lze v průběhu pojištění samozřejmě měnit, rušit, či naopak přidávat.

Co pojištění obsahuje?

Základní úrazové pojištění se může skládat z těchto položek:

  • Smrt úrazem – u dětí je pojistná částka vždy stanovana fixně na 30000Kč, dospělí mají na výběr v horizontu od 100tis. až do 3mio.
  • Trvalé následky úrazu – na výběr je krytí s progresivní plněním nebo bez progresivního plnění. V případně progresivního plnění je horní limit pojistné částky nastaven na 1,5 mio. a v případě bez progresivního plnění je limit dvakrát vyšší.
  • Denní odškodné za dobu léčení úrazu – pro děti volba denních dávek 50-300Kč, pro dospělé až 50-500Kč.
  • Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu – možnost denních dávek stejná jako u případu výše.

Povinné je vždy sjednání trvalých následků úrazu, další rizika jsou na posouzení každého klienta individuálně. Výčet základního úrazového pojištění může využít první pojištěný, druhý pojištěný, i pojištěné děti. U dětí je vstupní věk 0-17 let, u prvního pojištěného 18-65 let, a u druhého pojištěného 18-64 let.

Doplňková pojištění

Další možnosti pojištění, tedy doplňková pojištění jsou připravena pouze pro dospělé pojištěné. Pokud je však prvním pojištěným dítě, nelze tato doplňková pojištění využít vůbec. A jaká rizika zahrnují?

  • Smrt – konstantní nebo klesající pojistná částka
  • Invalidita – zahrnuje i závažná onemocnění. Na výběr konstatní nebo klesající pojistná částka.
  • Pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu – pojištění denních dávek, nebo pojištění prokazatelných nákladů domácnosti.
  • Pobyt v nemocnici z důvodu nemoci – denní dávky.

Rodinné úrazové pojištění Mozaika může být zajímavá pro klienty, kteří vyžadují kvalitní pojistné krytí, chtějí mít na výběr ze široké škály rizik  a svobodně si sestavit pojištění podle svých požadavků, a zároveň ocení možnost přidat na smlouvu skupinu dětí či dalších blízkých osob.

Rodinné úrazové pojištění Mozaika

OpenClips / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *