životní pojištění Flexi

Životní pojištění Flexi

Pojišťovna České spořitelny nabízí životní pojištění Flexi, které se v roce 2012 stalo nejlepším životním pojištěním roku. Toto životní pojištění si klade za cíl finančně ochránit jednotlivce či rodinu v případě nečekaných událostí, a zároveň pomáhat klientovi spravovat investiční portfolio a vytvářet rezervy na budoucí výdaje. Jedná se o rodinné pojištění, což znamená, že v rámci jedné smlouvy může být pojištěna celá rodina.

Na jaká rizika se lze pojistit?

Životní pojištění Flexi nabízí možnost pojistit se na následující životní rizika.

 • Smrt – pojištění rizika smrti, které je vhodné především pro živitele rodiny a pro klienty na jejichž příjmu je kdokoliv finančně závislý.
 • Invalidita – sjednává se jednorázová pojistná částka, která je vyplacena v případě invalidity, a klade si za cíl dorovnat klientův výpadek příjmu v důsledku invelidity.
 • Závažná onemocnění – jednorázová pojistná částka v případě klientova závažného onemocnění.
 • Úraz – pojištění na trvalé následky úrazu. Plnění by mělo být sjednáno tak, aby klientům pomohlo s financováním léčby úrazů, a případně s dorovnáním výpadku příjmů.
 • Pracovní neschopnost – opět si klade za cíl dorovnání schodku v rodinných příjmech, pokud je klient v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
 • Pobyt v nemocnici – plnění může být zajímavé například pro klienty, kteří chtějí mít na úhradu nadstandardních nákladů za pobyt v nemocnici.

Životní pojištění Flexi pro děti

Zajímavý rozsah pojištění lze vybírat také pro vaše děti. Zajímavostí může být i fakt, že na jedné smlouvě lze pojistit až pět dětí. A jaký tedy Pojišťovna České spořitelny nabízí rozsah rizik pro děti?

 • Vážné onemocnění – sjednaná pojistná částka je vyplacena v případě diagnózy více než pětadvaceti vyjmenovaných vážných nemocí.
 • Smrt – pouze smrt následkem úrazu, a smrt následkem úrazu při dopravní nehodě.
 • Úrazy – sjednaná fixní částka na trvalé následky úrazu, nebo denní dávky po dobu léčení úrazu.
 • Hospitalizace – sjednaná výše denní dávky za každý započatý den hospitalizace

Výhody

Životní pojištění Flexi svým klientům nabízí i zajímavé výhody ve formě bonusů. Nabízené bonusy jsou dva: bonus za věrnost a bonus za bezeškodní průběh. Při splnění podmínek je bonus připisován automaticky. A jak podmínky k bonusu splnit?

 • Věrnost – bonus za věrnost je platný pro smlouvy uzavřené na 20 let a více. Po prvních 15 letech trvání smlouvy získá klient bonus ve výši 5 procent ze zaplaceného pojistného.
 • Bezeškodní průběh – za každých 5 let ve kterých nedojde k pojistné události dostane klient zpět 10 procent zaplaceného rizikového pojistného.

Investice

Část pojistného je určeno k investování. Je na zvážení každého klienta, jakou zvolit strategii, a jak se svými prostředky naloží. K dispozici je garantovaný fond, který je konzervativnějším nástrojem s nižším potenciálem výnosu, ale může být zajímavý pro klienty kteří mají rádi jistotu a nižší míru rizika. Pro klienty, kteří chtějí vyšší výnos jsou připraveny investiční fondy. Z těchto fondů lze vytvořit vlastní investiční portfolio, nebo je využít prostřednictvím předpřipravených investičních strategií.

Servis 24

Velkým usnadněním pro klienty je Servis 24, což je on-line služba určená ke spravování smluv. Přes Servis 24 lze pohodlně sledovat vývoj a nastavení smlouvy, a také nabízí možnost provádět změny pojistné smlouvy on-line.

životní pojištění Flexi

MemoryCatcher / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *