Životní pojištění PERSPEKTIVA

Životní pojištění PERSPEKTIVA

Životní pojištění PERSPEKTIVA

JesusLOVESyou / Pixabay

Pojišťovna Kooperativa nabízí zajímavý produkt životního pojištění s názvem PERSPEKTIVA. Tento nástroj se s možností kombinovat pojistnou ochranu s investováním řadí mezi investiční životní pojistky. Svým nastavením a variabilitou myslí také na rodiny s dětmi.

Proč Životní pojištění PERSPEKTIVA?

Životní pojištění PERSPEKTIVA uvítá rodina, která chce být pojištěna tak, aby všichni členové byly pospolu na jedné smlouvě za výhodných podmínek ( na jedné smlouvě lze pojistit až pět osob). Smlouva může být nastavena na celý život, ale je vysoce variabilní a pojistná ochrana lze měnit v závislosti na různých životních etapách.

Na konci pojištění čeká na pojistníky s bezeškodním průběhem odměna ve formě prémií. Už během trvání smlovy však mají klienti možnost čerpat své naspořené prostředky. Za zmínku stojí také možnost snížení daňového základu až o 12000Kč ročně.

Zajištění rizik

Zde se podívejme na seznam, proti kterým rizikům mohou být chráněni dospělí pojištění klienti pojišťovny Kooperativa.

 • smrt
 • úraz (smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, tělesné poškození způsobené úrazem, pracovní neschopnost následkem úrazu, pobyt v nemocnici následkem úrazu, denní odškodné za následky úrazu, úraz při dopravní nehodě)
 • vážné onemocnění
 • pobyt v nemocnici
 • pracovní neschopnost
 • invalidita (plná invalidita s výplatou důchodu, plná nebo částečná invalidita s výplatou pojistné částky)
 • pojištění důchodu pro pozůstalé
 • zproštění od placení pojistného (v případě plné invalidity)
 • osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného

Proti těmto rizikům mohou být chráněni pojištěné děti:

 • úraz (trvalé následky, tělesné poškození, pobyt v nemocnici následkem úrazu, denní odškodné za následky úrazu, dopravní nehoda)
 • vážná onemocnění
 • pobyt dítěte v nemocnici
 • pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte
 • pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě

Bonusové pojištění

Při sjednání pojištění PERSPEKTIVA si klient může vybrat jedno z těchto bonusových pojištění zdarma:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného)
 • pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného)
 • pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu čtyř let

Investice

Životní pojištění PERSPEKTIVA nabízí široké možnosti investování. Na výběr je několik fondů s rozdílně předpokládanými výnosy a rizikovostí. Své si najdou dynamičtí investoři, stejně tak jako ti konzervativnější. K dispozici je dokonce i garantovaný fond.

Více iformací o tomto i dalších produktech které Kooperativa nabízí je k mání na webu pojišťovny, u poradců Kooperativy, na telefonní lince, a nebo přímo na pobočkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *